Ochrana osobních údajů

daniel-schmidt

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Vyplněním petice na webové stránce www.9pkz.cz uděluji souhlas společnosti Ewing Public Relations, s.r.o., IČ 49712331, se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00, Praha 7, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka C 23104 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala mé jméno, emailovou adresu a telefon.
 2. Mé jméno, emailová adresa a telefon budou zpracovány za účelem zařazení do databáze shromažďující podpisy pro petici na webu www.9pkz.cz. Tyto údaje je možné zpracovat na základě mého uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. Jméno, e-mailová adresa a telefon budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužím.
 4. S výše uděleným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to písemným oznámením na adresu info@9pkz.cz. Mé zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání mého jména, emailové adresy a telefonu z databáze na webu www.9pkz.cz.
 5. Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo:
  • požadovat po vás informaci, jaké mé osobní údaje zpracováváte,
  • vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po vás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování mých osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Souhlas s přizpůsobením obsahu a cílením reklamy

 1. Tímto uděluji souhlas společnosti uděluji souhlas společnosti Ewing Public Relations, s.r.o., IČ 49712331, se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00, Praha 7, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka C 23104 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto mé osobní údaje:
  • Jméno,
  • E-mail,
  • Telefon,
  • IP adresu.
 2. Moje osobní údaje budou zpracovány za účelem přizpůsobení obsahu a cílení reklamy na mou osobu. Osobní údaje je možné zpracovat na základě mnou uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. Osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužím.
 4. K výše uvedenému zpracování uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas můžu vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím zde. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení cílení reklamy na mou osobu.
 5. Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo:
  • požadovat po vás informaci, jaké mé osobní údaje zpracováváte,
  • vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po vás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle
  • Nařízení byla porušena v důsledku zpracování mých osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.