Podpořte nás. Zabraňme společně omezování zdravotní péče.

UŽ SE PŘIDALO
11 480
LIDÍ

Kdo jsme

Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na budoucnosti českého zdravotnictví. Společně reprezentujeme jeho značnou část - jsme ředitelé nemocnic, lékaři, zdravotní sestry, zástupci pacientských organizací, poskytovatelé domácí i sociální péče, pečovatelé a další zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách.

Více informací

O co se snažíme?

Navzdory politickým proklamacím a lžím chceme upozornit na reálný stav českého zdravotnictví. Bojujeme proti omezování péče a rušení nemocnic.

Více informací

9 bodů petice proti omezování péče

Petice proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče

  1. požadujeme, aby se veřejné výdaje na zdravotnictví dostaly alespoň na úroveň 9 % HDP,
  2. požadujeme, aby ministerstvo stanovilo úhrady pro rok 2020 tak, aby nemocnice a další poskytovatelé zdravotní péče měli po celý příští rok zajištěný základní provoz. Za tímto účelem požadujeme zvýšit úhrady za poskytnutou zdravotní péči o 45 mld. Kč,
  3. požadujeme, aby byla zachována současná síť nemocnic, aby byl obnoven provoz uzavřených oddělení a z nemocnic se přestali propouštět nedoléčení pacienti,
  4. požadujeme, aby v případě potřeby rychlé pomoci měli občané k dispozici záchranku i potřebné lůžko v nemocnici,
  5. požadujeme zlepšení pracovních podmínek, aby v nemocnicích bylo dost personálu,
  6. požadujeme finanční zajištění domácí zdravotní péče o pacienty a její další rozvoj,
  7. požadujeme finanční zajištění zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb,
  8. požadujeme zajištění běžné zdravotní péče, včetně nemocniční, co nejblíže k pacientovi, aby mohl být zachován jeho kontakt s rodinou,
  9. požadujeme rozšíření preventivní péče o seniory i další občany a lepší ochranu jejich zdraví.

Podepište petici ihned online

Můžete podepsanou petici poslat i emailem, stačí si jí stáhnout v PDF, podepsat a naskenovanou poslat na email petice@petice.cz