Bojujeme proti omezování péče a rušení nemocnic. Chceme zachránit české zdravotnictví.

9 kroků k udržení dostupnosti péče

Jsme ti, kterým záleží na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče a na budoucnosti českého zdravotnictví. Společně reprezentujeme jeho značnou část - jsme ředitelé nemocnic, lékaři, zdravotní sestry, zástupci pacientských organizací, poskytovatelé domácí i sociální péče, pečovatelé a další zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách.

SPOJILI JSME SVÉ SÍLY A VYTVOŘILI KRIZOVÝ ŠTÁB. ZDRAVOTNICTVÍ JE TOTIŽ NA HRANICI KOLAPSU.

Nemáme dostatek lidí a nemáme ani prostředky na výplaty těch, které ještě máme a potřebujeme udržet. Chybí i peníze na zdravotnický materiál. Malé nemocnice kolabují a postupně se začínají zavírat. Pacientům hrozí, že na operace, ale i další běžné lékařské zákroky budou čekat déle a někteří se možná nedočkají. Současná promyšlená a fungující síť nemocnic je v ohrožení, a zejména okrajovým částem republiky se může stát, že o své nemocnice přijdou.

Dlouhodobá neochota a neschopnost vlády situaci ve zdravotnictví řešit nás přiměla spojit se a spustit koordinovanou akci. O podporu prosíme i vás, občany České republiky. Zdravotní péče je tu pro vás. Kvůli tomu, že politici dlouhodobě problémy zdravotnictví neřeší, se dostupnost a kvalita péče rok od roku snižuje. Nacházíme se v bodě zlomu. Vytvořili jsme proto krizový štáb, jehož cílem je zabránit omezování zdravotní péče a rušení nemocnic. Společně můžeme vytvořit silné hnutí, které donutí politiky české zdravotnictví zachránit.

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Asociace českých a moravských nemocnic

„Zdravotní pojišťovny neproplácejí nemocnicím za provedené úkony stovky milionů korun. Nemocnice se tak dostávají do ekonomických problémů, jsou nuceny zavírat oddělení a omezovat péči. Za současné situace nejsme schopni dostupnost ani kvalitu péče pro pacienty udržet!“

www.acmn.cz

 

Více informací

MUDr. Milan Kubek

Česká lékařská komora

„Česká lékařská komora nemůže garantovat bezpečnost pacientů. Lékaři i sestry jsou přetížení, chybí přes 3500 lékařů a 5500 zdravotních sester. V nemocnicích pracují na výjimku ministerstva stovky ukrajinských lékařů, kteří neumějí česky a nikdo u nich nezkontroloval jejich vzdělání ani kompetenci.“

„Tím, že zdravotní pojišťovny v tuto chvíli neoprávněně zadržují na svých účtech desítky miliard korun, omezují dostupnost péče pro pacienty.“

https://www.lkcr.cz/

Více informací

Mgr. Jan Soběslavský

Diakonie Českobratrské církve evangelické

„Staráme se o nevyléčitelně nemocné a umírající, staráme se o lidi propuštěné ze zdravotnických zařízeních, kteří již nevyžadují intenzivní zdravotní péči, již poskytuje nemocnice, ale zároveň se neobejdou bez pomoci jiné osoby, staráme se o lidi s nejrůznějšími hendikepy a postiženími. Tato zdravotní péče ovšem není v současné době finančně zabezpečena.“

www.diakonie.cz

Více informací

Mgr. Václav Krása

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

„Dostupnost zdravotní péče v regionech je ohrožena, nemocnice se zavírají. Běžnou zdravotní péči musí pacient i nadále dostávat v blízké nemocnici. Zachování kontaktu pacienta s rodinou je velice důležité pro jeho léčení a uzdravení.“

www.nrzp.cz

Více informací

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Rada seniorů ČR

„Prostředky určené na preventivní programy jsou absolutně nedostatečné. Přitom leží na účtech pojišťoven. Požadujeme jejich uvolnění.“

www.rscr.cz

Více informací

Bc. Dagmar Žitníková

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

„Nemocnice nemají dostatek finančních prostředků, aby mohly zabezpečit své základní úkoly – kvalitní péči pro pacienty a slušné pracovní podmínky pro zaměstnance.  Důsledek je tragický, pacienti čekají na péči, zaměstnanci z nemocnic a ze zdravotnictví odcházejí, protože nezvládají pracovat v neúnosných podmínkách. Na účtech zdravotních pojišťoven přitom leží přes 60 miliard. Pokud se situace nezmění a počet zaměstnanců nezvýší, není možné současnou úroveň péče udržet.“

www.zdravotnickeodbory.cz

Více informací

MUDr. Martin Engel

Lékařský odborový klub - svaz českých lékařů

„Řidič kamionu musí mít povinně přestávky, pro lékaře ovšem toto neplatí. Lékaři jsou protizákonně nuceni sloužit stovky hodin přesčasů, aby se nemocnice vůbec udržely v chodu. V nemocnicích se stále masivně porušuje zákon, falšují se výkazy práce. Politici se místo řešení tohoto problému snaží ujistit veřejnost, že je vše v pořádku a české zdravotnictví vzkvétá.“

www.lok-scl.cz

Více informací

Luboš Olejár

Svaz pacientů ČR

„Na účtech zdravotních pojišťoven leží v tuto chvíli přes 60 miliard korun. Je nepřijatelné, aby se peníze určené na úhradu péče hromadily ve zdravotních pojišťovnách, zatímco v nemocnicích se omezuje péče, zavírají oddělení, odchází personál, prodlužují se čekací doby na operace, propouštějí se nedoléčení pacienti a záchranky nemohou najít volné lůžko pro pacienta, kterého přivážejí.“

www.pacienti.cz

Více informací

Mgr. Lukáš Curylo

Charita České republiky

„Domácí zdravotní péče kolabuje pod vlivem velkého podfinancování ze strany zdravotních pojišťoven. Dlouhodobě v ní chybí minimálně třetina peněz, proto jsou naše sestry již rok ve stávkové pohotovosti. Za současných podmínek nejsme schopni domácí péči udržet. Ta je přitom osmkrát levnější než péče nemocniční. Bojujeme za to, aby nemocní a umírající mohli zůstat doma se svými rodinami.“

https://www.charita.cz/

Více informací

Bc. Ludmila Kondelíková

Asociace domácí péče ČR

„Chceme, aby poskytovatelé domácí péče měli jistotu dalšího fungování. Je nutné zajistit poskytování služeb pro naše klienty a zároveň být přívětivými zaměstnavateli pro zaměstnance. Současné úhrady za poskytnutou péči toto neumožňují, a to je nutné změnit. Kvalita a dostupnost není zadarmo“.

https://www.adp-cr.cz/

Více informací

Ing. Petr Boťanský

Gratia futurum 913

 „Úhrady za zdravotní péči poskytovanou klientům v pobytových zařízeních sociálních služeb jsou dlouhodobě hluboce podfinancované. Z této zdravotní péče je hrazena jen část, a to ještě hluboko pod úrovní vynaložených nákladů.“

www.gf913.webnode.cz

Více informací
Další organizace se ke Krizovému štábu 9PKZ přidávají.

Podpořte nás. Přidejte se k naší výzvě.

Petice