Získáváme další podporovatele

Kromě zdravotnických organizací získává krizový štáb podporu také napříč dalšími subjekty, které si uvědomují, že stav našeho zdravotnictví je kritický. A neustále se přidávají další. Podívejte se, kdo za námi stojí a podporuje nás.