Lékaři odpovídají na pochvalný dopis od ministra

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poděkoval u příležitosti Mezinárodního dne lékařů všem doktorům za jejich ustavičnou práci, prostřednictvím které zachraňují lidské životy. Dále se v dopise zavázal, že se bude zasazovat o podporu této profese a udělá maximum pro zlepšování lékařských pracovních podmínek. Nic z toho však doposud neudělal.

Ministr Vojtěch v dopise uvádí, že lékařům děkuje za dlouhé pracovní směny a noci bez spánku. Především dlouhé směny a mnoho hodin přesčasů lékaři opravdu často podstupují. Ne však pouze z důvodu jejich empatie k pacientům, ale také proto, že zdravotnictví trpí velkým nedostatkem personálu a sloužící lékaři nemají jinou možnost než brát směny nad rámec jejich úvazků.

Dopis je k dispozici zde.

Na dopis ministra zareagoval předseda Lékařského odborového klub – svazu českých lékařů Martin Engel. Jeho plné znění si můžete přečíst níže.

 

Děkujeme za poděkování pane ministře, zatím zůstáváme

Vzácnou shodou okolností, se v poslední době dostalo zdravotníkům ocenění z řad členů vlády hned dvakrát. Poprvé tak učinil premiér na jednání s Krizovým štábem (KŠ), kdy vyzdvihoval pozici českého zdravotnictví v mezinárodním hodnocení (Health Consumer Index). Paradoxně tak činil proto, aby vyvrátil tvrzení KŠ, že českému zdravotnictví hrozí krize a rozpad. Jako druhý člen vlády pak děkuje ministr zdravotnictví na webových stránkách MZČR lékařům k jejich mezinárodnímu dni.

Oba pánové však zapomínají na jednu podstatnou věc. Jejich zásluha na dosažených výsledcích a úspěších, není zatím žádná. Naopak v případě ministra Vojtěcha, lze říci, že české zdravotnictví funguje jemu navzdory. To, co vede české zdravotnictví vpřed není jeho ministr se svými úředníky. Ale denní poctivá práce tisíců lékařů, zdravotních sester, sanitářů a také obslužného i technického personálu. Jim všem patří dík za dlouhodobé úspěchy celého rezortu. Jde o stovky a tisíce přesčasových hodin, které zdravotníci v nemocnicích odpracují nad rámec zákoníku práce. Jde o ty hodiny přesčas, které pan ministr rád započítává do celkového příjmu zdravotníků, aby podnítil závist a postavil proti nim veřejnost. Tu veřejnost, které se snaží viditelně úspěšně, poskytnout ty nejlepší služby. Rozděl a panuj. Staré a vyčpělé. Panovat však může jen ten, kdo vládne znalostmi a rozumem i citem. Nikoli vypočítavý pletichář, tvořící účelové koalice s těmi, kteří systému využívají proti těm, kteří jej svojí prací drží. Nikoli pletichář, který účelově lže občanům a možná i svému premiérovi o skutečném stavu a problémech zdravotnictví. Vypočítavý pletichář, který se obklopil poradci za finančních skupin, lačných privatizace kvalitního zdravotnictví v ČR. Takového ministra zdravotnictví si zdravotníci ani občané ČR nepřejí a přát nebudou.

Má-li pan premiér Babiš zájem, aby se stalo skutečností to, o čem sní, když náhodou spí, musí ke spolupráci přizvat ty pravé lidi. Nikoli pleticháře, lháře a slabochy. S těmi daleko nedojde ani on, ani naše republika. Chce-li splnit svůj slib, že v roce 2021 bude Česká republika vydávat přibližně 9% svého HDP na zdravotnictví, neměl by mít problém vyhovět požadavkům těch, kteří české zdravotnictví drží nad vodou. Těch, kteří se v zoufalství nad nekompetencí ministra museli spojit v Krizovém štábu. Zástupcům zdravotníků z nemocnic v akutní i následné péči, jejich zaměstnavatelů, zástupců pacientů, osob zdravotně postižených, sociální a domácí péče. Jen jejich zásluhou české zdravotnictví funguje 24 hodin denně 365 dní v roce a dosahuje výše citovaných výsledků. Osobně jsem zvědav, zda má Česká republika silného premiéra, který je schopen také rázně jednat, když zrovna bdí.

V Praze 2. 10. 2019

MUDr. Martin Engel

předseda LOK-SČL